Mobil logo 2020

SLUTSUMMERING AV ÅRET

Bokslut

Alla företag avslutar varje år med ett bokslut. I årsbokslutet tillvaratas både dina egna och företagets intressen i resultatplanering, skattemässiga effekter och framtidsutsikter.

Årsredovisning

Många företag ska även upprätta en årsredovisning. Det finns olika regelverk för olika företagsformer och storlek på företaget. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den informationen som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter m fl och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt

Koncernredovisning

Ingår ditt företag i en koncern, behöver moderföretaget ibland upprätta en koncernredovisning om dotterföretagen har mer än ringa betydelse för en rättvis bild av ställningen och resultatet för koncernen. 

Vi gör bokslut och årsredovisning

Det är bra att vara insatt i hur bokslutet och årsredovisningen ska upprättas och att kunna välja den bästa redovisningsmetoden för just ditt företag - K2 eller K3. Det kräver mycket tid och resurser att sätta sig in i regelverken. Vi hjälper dig att göra ditt bokslut så att både dina egna och företagets intressen tas till vara. 

gör resten själv om du vill

Du vill kanske göra din bokföring och deklarationen på egen hand och låta oss gör resten. Eller så låter du oss göra hela jobbet.

trygghet, tillgänglighet, engagemang 
e-ekonomi.nu 

Här kan du läsa mer om e-ekonomi.nu ekonomitjänster för företag

En trygg och engagerad rådgivare är inte långt borta. Läs mer om ekonomisk rådgivning här

Låt oss sköta lönehanteringen och ge dig dig stöd så att du undviker fallgropar.