Mobil logo 2020

BYTA BOLAGSFORM

Det kan ha många fördelar att ombilda din enskilda firma eller handelsbolag till ett aktiebolag. Ett kan
t ex vara att ditt personliga ekonomiska ansvar begränsas till din insats, aktiekapitalet. Det finns i de flesta fall också skattemässiga fördelar t ex genom de s k 3:12 reglerna. Men det finns också nackdelar som ökad formalia krav och insyn eftersom årsredovisningar är offentliga.

DINA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vi går igenom dina förutsättningar och gör en planering för att se vilka fördelar en ombildning innebär och vi tittar naturligtvis också om det kan finnas nackdelar som överväger. Det kan t ex finnas underskott i en näringsverksamhet som du hittills kunnat kvitta mot överskott i den verksamhet som du vill ombilda. Då kanske det inte är aktuellt att ombilda just nu. Vi ser efter!

fallgropar

 i stort sett kan alla tillgångar och skulder i den enskilda firman överlåtas till aktiebolaget. När det gäller obeskattade reserver, periodiseringsfond och expansionsfond, finns det däremot särskilda regler. Det kan också t ex finnas avtal i den enskilda firman som inte är möjliga att överlåta. Det finns många aspekter att titta på. Ta därför vår hjälp om du funderar på att ombilda.

trygghet, tillgänglighet, engagemang 
e-ekonomi.nu 

Här kan du läsa mer om e-ekonomi.nu ekonomitjänster för företag

En trygg och engagerad rådgivare är inte långt borta. Läs mer om ekonomisk rådgivning här