Mobil logo 2020

FÖRSÄLJNING MELLAN EU-LÄNDER

Om ditt företag säljer varor eller tjänster inom EU ska du normalt inte lägga på någon moms till företagskunder med VAT-nr. Men om du säljer till privatpersoner inom EU ska du fakturera med moms. Om du kommer över ett tröskelvärde för försäljning till privatkundens land måste du momsregistrera dig i det landet och betala moms där till det landets skatteverk. Dessutom gäller speciella regler från 2015 för digitala tjänster. Regelverket med moms inom EU är komplicerat och det är lätt att göra fel.

Varor & tjänster

När du har sålt varor eller tjänster utan moms till köpare som är momsregistrerad i annat EU-land, ska detta redovisas i en periodisk sammanställning vanligtvis månaden efter försäljningen.
Om du är mellanman vid så kallad trepartshandel gäller särskilda regler. Med trepartshandel menas att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna är momsregistrerade i varsitt EU-land. Låt oss reda ut begreppen och lämna den periodiska sammanställningen i rätt tid.

elektroniska tjänster

Om du säljer elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU, ska momsen redovisas i köparens land. För att underlätta redovisningen har Skatteverket en tjänst som kallas för MOSS.
Om man inte vill använda MOSS, krävs att du registrerar dig för moms i varje land som man säljer i. Vi vill hjälpa dig!

trygghet, tillgänglighet, engagemang 
e-ekonomi.nu
 

Här kan du läsa mer om e-ekonomi.nu ekonomitjänster för företag

En trygg och engagerad rådgivare är inte långt borta. Läs mer om ekonomisk rådgivning här

Läs mer om hur vi kan hjälper dig att göra bokslut & årsredovisning här