Mobil logo 2020

DU HAR RÅD

Erfarna Redovisningskonsulter som har många års erfarenhet är därför en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som t ex rör ekonomi, skatter, administration och företagande.
En bra rådgivare har god insyn i företaget och ser till helheten i ekonomin mellan ditt företag och dig som företagare.

företagsrådgivning

Vi finns till i ditt företags olika faser, t ex nybildning, försäljning av bolag, avveckling, personalfrågor etc. Det kan vara en utmaning att följa lagar och regler och att göra allt i rätt ordning. Vi har erfarenheten som krävs!

privatrådgivning

Din privata ekonomi går hand i hand med företagets. Vi tillgodoser ditt behov av privatekonomisk rådgivning. Ibland kan det vara en fråga av juridisk karaktär. En erfaren redovisningskonsult ser när det är praktiskt att du t ex gifter dig eller gör en bodelning under äktenskap. Vi ser helheten!

trygghet, tillgänglighet, engagemang e-ekonomi.nu 

Här kan du läsa mer om e-ekonomi.nu ekonomitjänster för företag

Låt oss sköta lönehanteringen och ge dig dig stöd så att du undviker fallgropar.

Läs mer om hur vi kan hjälper dig att göra bokslut & årsredovisning här