Mobil logo lika 2

REVISOR ELLER "REVISOR"

De flesta privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor men det finns aktiebolag som alltid måste ha revisor, t ex publika aktiebolag. Man kan välja bort revisorn om bolaget inte når upp till minst två av följande värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än  3 anställda (i medeltal), mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning, mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning. Om samma värden uppfylls två år i rad inträder revisorsplikt.
Annars går det lika bra med en Auktoriserad Redovisningskonsult.

andra argument

Det finns situationer när det ändå är bra att ha revisor även om kravet inte uppfylls. Behöver ditt företag låna pengar eller få större leverantörskrediter kan det vara en fördel om företaget har en revisor. En revision kan ge intressenter en trygghet och säkerhet i de siffror som presenteras - t ex hos ägare, kunder, myndigheter.

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Även en Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden – hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Auktorisationen tryggar att du har att göra med en kvalitetssäkrad konsult. Inget dumt alternativ!

trygghet, tillgänglighet, engagemang
e-ekonomi.nu 

Här kan du läsa mer om e-ekonomi.nu ekonomitjänster för företag

En trygg och engagerad rådgivare är inte långt borta. Läs mer om ekonomisk rådgivning här

Läs mer om hur vi kan hjälper dig att göra bokslut & årsredovisning här